Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov - informácie a podmienky

 

Zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje výhradne v súlade s ustanoveniami na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Jedná sa najmä o ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb., V platnom znení, zákona č.480 / 2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR).

 

Naši zamestnanci a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú, sú povinní vykonávať ochranu osobných údajov podľa zákonných predpisov.

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť MERCURY STAR s.r.o. , zapsaná MERCURY STAR s.r.o. , Zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 12510, ďalej len Správca

 

Aké údaje o vás zhromažďujeme

 

Zhromažďovanie a používanie nepersonalizovaných (anonymných) údajov pre vnútorné a štatistické účely

 

Váš internetový prehliadač odosiela pri prístupe na našu webovú stránku automaticky údaje na náš server (napr. Dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúce webové stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, IP adresu).

 

Pokiaľ pri užívaní našej webovej stránky nezadáte žiadne údaje, získa naša webová stránka údaje v anonymnej podobe.

 

Zhromažďovanie a užívanie osobných údajov

 

Údaje pre plnenie zmluvy

Osobné údaje (tj. Meno, adresa, e-mailová adresa) budeme zhromažďovať a používať len ak tieto údaje zadáte na našej webovej stránke do vstupného poľa alebo nám ich zašlite e-mailom. Uložené osobné údaje budú použité na plnenie zmluvy a spracovania vašej otázky. Po úplnom splnení zmluvy a úplnom uhradení kúpnej ceny budú Vaše údaje ukladané s ohľadom na daňové a obchodné archivačné lehoty, po uplynutí týchto lehôt budú vymazané. To neplatí, ak ste výslovne súhlasili s ďalším použitím svojich údajov.

 

Údaje pre komerčné oznámenia

Pri objednávke budú Vaše údaje (tj. Emailová adresa) z titulu oprávneného záujmu Správca použité pre marketingové účely. Použitie údajov končí Vaším odhlásením zo zasielania komerčných oznámení. Odhlásenie môžete vykonať kedykoľvek, a to buď prostredníctvom správy zaslanej na adresu info@dxracer.sk alebo prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je obsiahnutý v každom obchodnom oznámení a slúži na tento účel. Využitie osobných údajov pre zasielanie obchodného oznámení máte možnosť vopred odmietnuť počas objednávky

 

Pre účel obchodného oznámení sú vaše osobné údaje (e-mailová adresa) používané po dobu 3 rokov od poslednej objednávky, pokiaľ sa počas tejto doby neodhlásite.

 

Údaje pre zákaznícky účet

Pri zriadení zákazníckeho účtu budú Vaše údaje (tj. Meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, emailová adresa.) Trvalo uložené v zákazníckej databáze spoločnosti MERCURY STAR s.r.o. Môžete kedykoľvek požadovať vymazanie zákazníckych údajov a svojho zákazníckeho účtu.

 

Zákaznícke hodnotenia

Spoločnosť MERCURY STAR s.r.o. Vám ponúka možnosť zadať vlastné hodnotenie ponúkaných na webovej stránke (zákaznícke hodnotenie). Vaše zákaznícke hodnotenie bude zverejnené anonymne popr. pod menom, ktoré zadáte na tento účel do formulárového poľa. Pre zadanie zákazníckeho hodnotenia je navyše nutné, aby ste uviedli platnú e-mailovú adresu. Táto e-mailová adresa slúži výhradne na nadviazanie kontaktu v prípade otázok k Vášmu hodnotenie, nebude zverejnená ani odovzdaná tretím osobám.

 

Prístup tretích strán k osobným údajom

 

Spracovanie za účelom plnenia zmluvy

Pokiaľ to bude k vykonávaniu zmluvy s Vami nutné, poveríme aj iné spoločnosti a jednotlivcov plnením úloh pre spoločnosť MERCURY STAR s.r.o. Môže ísť napríklad o prepravné spoločnosti, s ktorým spolupracujeme.

 

Títo poskytovatelia služieb dostane len prístup k takýmto osobným informáciám, ktoré sú potrebné na splnenie príslušnej činnosti. Týmto poskytovateľom služieb je zakázané používať Vaše osobné informácie na iné účely. Ak je to zo zákona nutné, budú s týmito poskytovateľmi služieb uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov.

 

Spracovanie za účelom realizácie platby

Odovzdávame Vaše platobné údaje v rámci realizácie platieb príslušnej finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.

 

Spracovanie na účely marketingu

Pre spracovanie osobných údajov môže Správca využívať aj služby a nástroje tretích strán, ktorých aktuálny zoznam vám poskytneme zadarmo na vyžiadanie po zaslaní dotazu na adresu info@dxracer.sk. S týmito spracovateľovi má Správca uzavreté spracovateľskej zmluvy na ochranu Vašich osobných údajov a osobné údaje sú odovzdávané len v nevyhnutnom rozsahu, spravidla iba emailová adresa.

 

Odovzdanie na účely hodnotenia internetového obchodu

MERCURY STAR s.r.o. odovzdáva e-mailovú adresu zákazníka použitú v rámci nákupu na stránkach internetového obchodu MERCURYSTAR s.r.o. prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk (Heureka Shopping sro, Karolinská 650/1, PRAHA 8 - KARLÍN, IČ: 02387727) za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod dxracer.sk od firmy MERCURY STAR s.r.o. zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je voči spoločnosti MERCURY STAR s.r.o. v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zák. č.480 / 2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a je vykonávané po každom nákupe v internetovom obchode dxracer.sk od firmy MERCURY STAR s.r.o. Prevádzkovateľ portálu Heuréka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných na adrese http : //sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.Provozovatel portálu Heureka.cz odovzdané e-mailovej adresy uchováva po dobu, po ktorú je spoločnosť MERCURY STAR s.r.o. zaradená do programu Overené zákazníkmi, nie však dlhšie ako do doby, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči spoločnosti MERCURY STAR s.r.o. alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

 

Odovzdanie verejným orgánom, popr. na základe súdneho príkazu

Na základe nariadenia príslušných orgánov sme povinní v jednotlivých prípadoch poskytnúť informácie o spracovávaných osobných údajoch, napr. Keď je to nutné z dôvodu trestného stíhania.

 

sociálne siete

Používame technológiu Facebook Pixel, aby sme mohli prispôsobovať obsah a reklamy a poskytovať funkcie sociálnych médií. Technológia Faceboox pixel je v rámci stránok MERCURY STAR s.r.o. dostupná len na základe Vášho udeleného súhlasu.

 

Seznam.cz

Naše webové stránky využívajú technológie retargeting od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

 

webová analýza

Aby sme stále zlepšovali a optimalizovali obsah našej webovej stránky a užívateľský komfort, používame analytické technológie spoločnosti Google Inc. s produktom Google Analytics a s produktom "AdWords Conversion Tracking". V tejto súvislosti sa zhromažďujú a štatisticky vyhodnocujú session dáta (údaje o reláciu) a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky. Za týmto účelom sa používajú cookies. Session dáta (údaje o reláciu) a údaje o interakciách sa nikdy nespracovávajú v personalizované podobe, ale výhradne anonymne.

Čiastočne sa analytické údaje prenášajú na server zodpovedajúce analytické služby v členskom štáte EÚ alebo mimo EÚ (napr. Do USA) a tam sú ukladané. Informácie sú prípadne prenášané k tretím osobám, pokiaľ je to zo zákona prípustné, alebo ak takéto tretie osoby spracovávajú údaje z poverenia nášho poskytovateľa služieb. Ani my, ani služby analýzy webu nebudú prepájať údaje o Vašej IP adrese s inými údajmi, ktoré sme my alebo náš poskytovateľ služieb uložili. Naša webová stránka používa nasledujúce analytické služby:
Google Analytics


Google

Google Adwords Conversion Tracking používa cookies, ktoré umožňujú analýzu užívania webovej stránky. Google použije tieto informácie pre vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, pre zostavenie reportov o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webovej
stránky a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s užívaním webovej stránky a internetu.

Spoločnosť Google Inc so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA spracova vyššie uvedeným spôsobom a na hore uvedenom účel údaje, ktoré o Vás získa. Ak chcete vo svojom prehliadači deaktivovať Google Analytics, môžete si stiahnuť zodpovedajúce add-on tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Čo robíme pre zabezpečenie osobných údajov

 

Naša webová stránka a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovanie Vašich údajov nepovolanými osobami, ako aj proti strate a zničeniu.

 

So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy nakladať ako s dôvernými a zavrieť okno prehliadača potom, čo ukončíte prezeranie našej webovej stránky.

Kladieme maximálny dôraz na bezpečnosť našej platformy a intenzívne riešime otázky dátovej bezpečnosti.

 

Ak by ste však narazili na možné bezpečnostné medzery, čo najrýchlejšie nám ich oznámte! Pošlite nám čo najpodrobnejšiu špecifikáciu bezpečnostného problému na info@dxracer.sk.

 

Vaše práva pri spracovaní osobných údajov

 

Právo odvolať súhlas

Máte právo s účinkami do budúcnosti kedykoľvek odvolať svoj už udelený súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov.

 

Právo na informácie

Máte právo požadovať informácie o údajoch uložených k Vašej osobe alebo k Vášmu pseudonymu. Na základe Vašej požiadavky Vám môže byť informácia oznámená aj elektronicky.

 

Právo na vymazanie, zablokovanie alebo opravu, právo kontaktovať

Máte právo na vysvetlenie, ak sa domnievate, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov v rozpore so zákonom alebo v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania. Máte právo žiadať, aby boli Vaše osobné údaje uložené vymazané, zablokované alebo opravia, ak sú spracovávané v rozpore so zákonom alebo v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života. Ak by podľa zákonných predpisov nebolo vymazanie prípustné, budú Vaše údaje zablokované tak, aby boli prístupné len z dôvodov ustanovených kogentnými zákonnými predpismi. V prípade, že sa domnievate, že sú Vaše práva, porušujú, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov www.uoou.cz.

 

Kontaktné miesta

K uplatňovaní svojich práv uvedených vyššie na odvolanie súhlasu, na informácie, na vymazanie, zablokovanie a opravu Vašich údajov sa, prosím, obráťte poštou na adresu MERCURY STAR s.r.o., Bezručova 2902, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm alebo e-mailom na adresu  info@dxracer.sk. Uplatnenie Vašich vyššie uvedených práv je pre Vás zdarma, pokiaľ zákon na ochranu osobných údajov neustanovuje niečo iné.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2015
Posledná aktualizácia 03.05.2018

zoom image
V porovnávači máte   produkt Zobraziť
Zmazať všetko